Observatie

Speljuf biedt individuele observaties aan bij kinderen en jongeren waarbij doen en ervaren de manier van werken zijn. Er worden tekenopdrachten, spelmaterialen, rollenspel, bestaande verhalen ingezet, passend bij de belevingswereld van het kind.

Het kan gebeuren dat Uw kind om een nog onduidelijke reden blijft stilstaan in zijn ontwikkeling, of niet lekker in zijn/haar vel zit. U heeft als ouders al allerlei manieren geprobeerd, maar kan er niet verder mee. Begint Uw kind in zijn alledaagse leven hiervan last te krijgen, dan kan een laagdrempelige observatie zoals deze helpen in het afstemmen op uw kind.

Een individuele spelobservatie bij de Speljuf gaat als volgt:

*  Na een gratis intake-gesprek/kennismaking met kind en ouder(s) vormt er zich een hulpvraag en spreekt de Speljuf 3 sessies van elk een uur af. Hierna volgt er in een verslag en een advies. Dit kan een vervolg van kortdurende dramatherapie van 8  sessies bij Speljuf. 

*  Speljuf kan uw kind tijdens de observatie ontvangen in praktijkruimte in Terheijden (zie contact) of op school van uw kind als dat wenselijker is.


Reactie van ouders:

 " Toen onze zoon niet zo happy was thuis en op school, kon hij bij Speljuf kindertherapie zich uiten via 'doen-alsof' en 'verhalen maken met persoonlijke thema's. Na een paar maanden konden wij hem beter begrijpen en doordat de therapeut nog een observatie in de klas kon doen, werd de samenwerking met school ook beter. Hij bloeit nu helemaal open!"