Kinderen en jongeren (en gezin)  in rouw.

Speljuf kindertherapie begeleidt kinderen en jongeren in rouw om iemand die is dood gegaan, of waarvan bekend is dat er iemand in de omgeving ongeneeslijk ziek is en stervende. 

Individueel of met een groepje samen met  broertje/zusje of met het hele gezin:

* Het maken van een herinneringendoos: via spel- en creatieve opdrachten worden kinderen begeleid om de vier rouwtaken te doorlopen en daardoor hun eigen ervaringen tijdens het rouwproces een plekje te geven in een herinneringendoos. Deze doos gaat mee naar huis, dus kan later nog waardevol zijn om in terug te kijken.

De vier rouwtaken zijn: acceptatie verlies, eigen emoties omtrent verlies, hoe om te gaan met nieuwe situatie en hoe in de toekomst verder. 

Speljuf werkt vanuit de methode 'Het leven duurt een leven lang' van Stichting Achter de Regenboog'.

* Kwartetspellen: 'Niet hier, wel dichtbij' 'Vergeet niet mijn verdrietjes' : om kinderen vanaf 2 jaar spelenderwijs in aanraking te brengen met het onderwerp 'de dood' en alles wat daarbij komt kijken.

Deze methode is ontwikkeld door rouwtherapeut Larissa van der Molen.

Het kwartetspel is zeer informatief en bevat foto's, teksten en andere afbeeldingen waarmee het onderwerp 'de dood' bespreekbaar wordt. Vooral toe te passen als iemand in de omgeving stervende is.

Na vier consulten wordt bij beide methodes in overleg met de ouder(s) besproken of het kind voldoende start heeft kunnen maken met rouwverwerking, of dat er verlenging nodig is.

* Alle sterren van de hemel- bordspel voor het gezin in rouw:

Via dit therapeutisch bordspel wordt de onderlinge communicatie binnen het gezin gestimuleerd. Of in een lotgenotengroep als middel om contact te maken en ervaringen uit te wisselen over het verlies. 'Op een leuke manier werken aan rottige en moeilijke dingen' wat bij het verwerken van verlies voor iedereen persoonlijk is. De therapeute is de spelleider en nodigt uit tot spelen via spelopdrachten die passen bij de rouwtaken en die ook wat luchtigheid geven om te praten over.  Het spel is ontwikkeld door vaktherapeut beeldend Daisy Luiten.

* Speljuf kindertherapie is verbonden met www.stichtingachterderegenboog.nl  

Ervaring van meisje (9jr.): " Ik denk er veel minder aan. En als ik verdrietig ben dan pak ik de doos en gaat het weer veel beter. Het is dus heel fijn om te doen!"

Reactie van ouders : "Het werken met de herinneringendoos bij Speljuf heeft onze dochter (9 jr.) ruimte gegeven voor groei en aandacht voor haarzelf".