Kinderen in Echtscheiding Situatie: KIES 

KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie.

Nelly Snels-Dolron en Maaike de Kort van Bureau Klassenwerk hebben het zorgplan KIES in 2003 in Noord-Brabant ontwikkeld.

KIES is onderzocht en getoetst door de Universiteit van Utrecht onder leiding van Ed Spruijt (socioloog, senior docent/onderzoeker, gespecialiseerd in echtscheiding onderzoek aan de capaciteitsgroep Kinder en Jeugd studies).

KIES is in eerste instantie ontwikkeld als een spel- en praatgroep voor kinderen die de echtscheiding van hun ouders meemaken. Het programma KIES maakt een korte begeleiding mogelijk en is bedoeld als laagdrempelige en preventieve hulp.

Het kind leert tijdens deelname aan een KIES programma hulp vragen en zelfstandig kiezen voor gevoel en gedrag. Ouders leren kijken naar wat de echtscheiding bij hun kind oproept en reacties te plaatsen in de ontwikkelingsfase van het kind en fase van de echtscheiding. Ouder en kind gaan elkaar beter begrijpen en raken (opnieuw) in gesprek. De school krijgt inzicht in de situatie van het kind en kan de ouder beter begeleiden. Voorkomen wordt dat kinderen in het hulpverleningscircuit terecht komen en zo nodig kan er eerder doorverwezen worden naar meer gespecialiseerde hulp.

KIES besteedt aandacht aan de belangrijkste gevolgen die impact hebben op kinderen en ouders gedurende de scheiding. Bijvoorbeeld:verstoorde communicatie, emoties, concentratie en leren, gedrag, veranderingen, familie, omgangsregeling, gewijzigde invloed beide ouders, nieuwe partners.

'Soms is het fijn als er iemand even meeloopt' (zie filmpje)