Werkwijze dramatherapie

 'Dramatherapie de kracht van spel'

Dramatherapie maakt gebruik van werkvormen die gerelateerd zijn aan de kunstvormen van drama, theater: 

In een veilige situatie van de praktijkruimte doet uw kind positieve ervaringen op, waardoor hij of zij beter inzicht krijgt in zijn/haar gevoelens en gedrag.

Hij/zij leert zich beter te uiten en op adequate manier te reageren op situaties en emoties van anderen. Doen en handelen staan centraal.

Het doel van dramatherapie is moeilijkheden te herkennen, te accepteren, te verminderen of op te lossen.

De dramatherapeut stimuleert uw kind om de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven toe te passen en biedt hierbij ondersteuning.

Technieken vanuit drama waarmee gewerkt wordt zijn:

- Improviseren, scenes maken en uitspelen gerelateerd aan de hulpvraag.

- Lichaamstaal herkennen en oefenen door houdingen spiegelen, gezichtsexpressie, stemgebruik.

- Verhalen maken gerelateerd aan thematiek, naspelen van rollen uit bestaande sprookjes, emoties herkennen en erkennen door het lezen van kinderverhalen.

- Poppenspel in de bekende poppenkastfiguren, living puppets en dierfiguren, zodat kind zich kan verschuilen achter een rolfiguur en daardoor durft te uiten wat hem bezig houdt.

-  Regel-/gezelschaps-/ kaartspellen: knuffelkaartjes voor kinderen,    eigenwijsjes (positief leren denken), KIES your next level.

- Begeleid toneel: via bestaande teksten en spelplezier een rol spelen die tot jouw kernemotie komt.